Kalligrafie lettertype online dating university of essex postgraduate online application

Bij het inklemmen van dergelijk zetsel raakten de letters beschadigd en braken af.

kalligrafie lettertype online dating-13

De reden voor gebruik is meestal esthetisch of technisch.

Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen ligamenten en ligaturen, waarbij ligaturen nieuwe letters zijn die uit twee andere letters zijn ontstaan, zoals de w en de ß, en ligamenten 'versierde' vormen zijn, zoals de f i = fi.

In lood is ook de combinatie fi of fj nodig, aangezien de punt boven de i en de j met de f of ſ (lange s) in botsing komt.

Een zeer bekend voorbeeld van een ligatuur is de ampersand.

Een andere reden was dat bepaalde lettercombinaties vaak werden gebruikt.

Met name in Duitse boeken zijn vaak combinaties als ch of ck aan te treffen.

Met name in de cursieve varianten van veel lettertypes is nog duidelijk een handgeschreven E met een t eraan te herkennen.

Een ander bekend voorbeeld is de combinatie van de f en de i, waarbij deze veelal worden vervangen door een combinatie waarbij de vlag van de f met de punt van de i samenvalt.

Ligaturen komen in de spelling van het Nederlands niet voor, behalve in eigennamen.

Zo wordt het Franse leenwoord œuvre in het Nederlands gespeld als oeuvre. Zo krijgt een woord dat begint met de hoofdletter "ij", twee kapitalen.

Nog steeds wordt de w in het Engels "double u" en in het Frans "double v" genoemd.